Powołanie Komendanta Miejskiego PSP miasta Zabrze

21 luty, 2017 admin Komentarze wyłączone

IMG_471121 lutego 2017 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Zabrzu odbył się uroczysty apel z okazji powołania na stanowiska Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu bryg. mgr inż. Kamila Kwoska.

W uroczystej zbiórce udział wzięli: Śląski Komendant Wojewódzki  PSP mł. bryg. Jacek Kleszczewski, Pani Prezydent Miasta Zabrze  Małgorzata Mańka-Szulik, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marian Czochara, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego,  szefowie zaprzyjaźnionych służb mundurowych:  Komendant Miejskiego Policji  insp. Dariusz Wesołowski i Komendant Straży Miejskiej Pan Zbigniew Juskowiak, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni komendy miejskiej.

Podczas uroczystości odczytano decyzję w sprawie powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu bryg. Kamila Kwoska.

Po złożeniu meldunku głos zabrał nowy komendant bryg. Kamil Kwosek, który podziękował Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu mł. bryg. Jackowi Kleszczewskiemu za obdarzenie go zaufaniem i powierzenie obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu  Ponadto przyszły komendant złożył deklarację kontynuowania dotychczasowych działań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta Zabrze.

Bryg. Kamil Kwosek powołany został na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu z dniem 22 lutego 2017 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Bryg.  Kamil Kwosek jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, na której w 1998r. zdobył tytuł inżyniera pożarnictwa, a następnie w roku 2001 magistra inżyniera pożarnictwa. W roku 2012 ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Służbę stałą rozpoczął w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Katowicach na stanowisku dowódcy sekcji. Następnie w latach 1999-2004 realizował zadania na stanowisku młodszego oficera, a później specjalisty i starszego specjalisty w służbie kontrolno-rozpoznawczej w Komendach w Katowicach, Siemianowicach Śląskich i Gliwicach.

Od 2004 do 2010r. był kierownikiem sekcji kontrolno-rozpoznawczej w Komendzie Miejskiej PSP w Zabrzu.

W latach 1999-2010 pełnił również funkcję rzecznika prasowego.

Z dniem 15 stycznia 2010r. powierzono mu obowiązki zastępcy komendanta miejskiego PSP w Zabrzu – ostatecznie został powołany na to stanowisko 1 lipca 2010r.

Od 22 grudnia 2016r. pełnił obowiązki Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu.

Odznaczony został: brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Brązowym Medalem Za Zasługi dla Policji.

List Ministra SWIA Mariusza Błaszczaka

17 luty, 2017 admin Komentarze wyłączone

Poniżej zamieszczamy list Pana Ministra SWIA Mariusza Błaszczaka

Kliknij by otworzyć cały kist w formacie .pdf

listministra

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

13 luty, 2017 admin Komentarze wyłączone

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Rozporządzenie to wprowadza, od 1 stycznia 2017r., jednolity wzrost stawki dodatku za posiadany stopień o 200 zł miesięcznie dla każdego strażaka Państwowej Straży Pożarnej. Podwyżka uposażeń strażaków wynika z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020″ (Dz. U. poz. 2140), której jednym z założeń jest wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji.

Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego

10 luty, 2017 admin Komentarze wyłączone

Poniżej zamieszczamy wystapienie wiceministra Jarosława Zielińskiego , sekretarza stanu MSWiA skierowane do strażaków i pracowników cywilnych PSP.

listministra

Pożar hali produkcyjnej

26 styczeń, 2017 admin Komentarze wyłączone

W dniu 23 stycznia 2016r. o godz. 7:57 Miejskie Stanowisko Kierowania w Zabrzu otrzymało informację za pośrednictwem monitoringu pożarowego o pożarze hali produkcyjnej przy ulicy Pyskowickiej 15 w Zabrzu.  Na miejsce zadysponowano 6 zastępów PSP (w sumie 16 ratowników).

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia dowodzący akcji stwierdził, że w hali produkcyjnej występuje zadymienie spowodowane przez tlącą się piankę poliuretanowej. Dziania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyniesieniu na zewnątrz tlącej się pianki poliuretanowej oraz przewietrzeniu hali. Ze względu na zadymienie strażacy w aparatach powietrznych przeszukali cała halę produkcyjną w celu sprawdzenia czy nikt nie został wewnątrz obiektu. Przed przybyciem zastępów PSP z budynku ewakuowano 25 osób. W wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany.

W związku z uruchomioną instalacją tryskaczową zalaniu uległo ok. 400m2 hali produkcyjnej.

Pożar ul. Bończyka

11 styczeń, 2017 admin Komentarze wyłączone

20170106_100538W dniu 6 stycznia 2016r. o godz. 9:31 Miejskie Stanowisko Kierowania w Zabrzu otrzymało informację o pożarze mieszkania przy ulicy Bończyka 3 w Zabrzu.  Na miejsce zadysponowano 3 zastępy PSP (w sumie 13 ratowników).

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia dowodzący akcji stwierdził, że pali się mieszkanie na I piętrze budynku wielorodzinnego. Przed przybyciem zastępów PSP z budynku ewakuowało się 6 osób.

Działania polegały na podaniu dwóch prądów wody do palącego się mieszkania. W trakcie działań ratowniczo-gaśniczych w mieszkaniu objętym pożarem odnaleziono ciało mężczyzny. Będący na miejscu lekarz stwierdził zgon.

W wyniku pożaru spaleniu uległo wyposażenie dwóch pokoi, kuchni oraz przedpokoju.

Ustaleniem przyczyn i okoliczności powstania pożaru zajmuje się Policja.

Zmiana Kierownictwa KM PSP Zabrze

22 grudzień, 2016 admin Komentarze wyłączone

DSC_005921 grudnia 2016 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Zabrzu odbył się uroczysty apel z okazji zdania stanowiska Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu przez st. bryg. mgr inż. Jacka Kycię.

W uroczystej zbiórce udział wzięli: Śląski Komendant Wojewódzki  PSP mł. bryg. Jacek Kleszczewski, Pani Prezydent Miasta Zabrze  Małgorzata Mańka-Szulik, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marian Czochara, szefowie zaprzyjaźnionych służb mundurowych:  Komendant Miejskiego Policji  insp. Dariusz Wesołowski i Komendant Straży Miejskiej Pan Zbigniew Juskowiak, komendanci z ościennych powiatów, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni komendy miejskiej.

Podczas uroczystości odczytano decyzję w sprawie odwołania ze stanowiska Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu st. bryg. Jacka Kycię oraz decyzję o powierzeniu obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu bryg. Kamilowi Kwoskowi.

Śląski Komendant Wojewódzki PSP mł. bryg. Jacek Kleszczewski podziękował ustępującemu Komendantowi Miejskiemu  st. bryg. Jackowi Kyci za dotychczasową współpracę oraz służbę, wręczając pamiątkowy list gratulacyjny.

Odchodzący na emeryturę- po ponad 39 latach służby- st. bryg. mgr inż. Jacek Kycia, w krótkim przemówieniu podziękował wszystkim zebranym za współpracę.

Z dniem 22 grudnia 2016 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, na stanowisko pełniącego obowiązki Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu, powołany został dotychczasowy zastępca Komendanta Miejskiego bryg. mgr inż. Kamil KWOSEK.

Foto UM Zabrze

Pismo Krajowej Izby Kominiarzy – sezon grzewczy 2016-2017

18 październik, 2016 Kamil Kwosek Komentarze wyłączone

Rozpoczyna się sezon grzewczy – zamieszczamy pismo Krajowej Izby Kominiarzy.

pismo KIK

pismo_KIK

Zawody OSP i festyn ODWOŁANE

22 wrzesień, 2016 Kamil Kwosek Komentarze wyłączone

zawodyOSP odwolane

Młody Bohater – szef MSWiA nagradza bohaterskie zachowania dzieci

21 czerwiec, 2016 admin Komentarze wyłączone

grafika bohater

Akcja „Młody Bohater” to nowa inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która służy nagradzaniu i  promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży.

Nagroda „Młody Bohater” będzie wręczana dzieciom, które ocaliły, bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia życia innych osób. Niezależnie od tego, czy udzieliły one pomocy osobie nieprzytomnej, wezwały służby ratunkowe, czy po prostu zaalarmowały o niebezpieczeństwie, ich dzielność i opanowanie zasługują na nagrodę.

Każdy laureat nagrody otrzyma unikalny, numerowany medal i zostanie wpisany do rejestru młodych bohaterów na stronie internetowej MSWiA, gdzie będzie można poznać jego historię.

Kandydatów do nagrody można zgłosić do MSWiA za pośrednictwem formularza.

Regulamin akcji ” Młody Bohater ” do pobrania