Wybuch Gazu

17 kwiecień, 2014 admin Brak komentarzy

W dniu 15 kwietnia 2014r. o godz. 23:13 otrzymano zgłoszenie o  pożarze w mieszkaniu na 4 piętrze w budynku przy ulicy Roosevelta  4. Pożar powstał w wyniku nieszczelności i wybuchu ulatniającego się gazu z butli 11kg na propan-butan. W akcji trwającej prawie 2 godz. brały 4 zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Zabrza (16 ratowników). Ze względu na występujące zagrożenie 28 mieszkańców budynków musiało opuścić swoje mieszkania. Trzech lokatorów (w tym dwoje dzieci) z mieszkania, w którym powstał pożar przewieziono na obserwację do szpitala.

Kategorie:Bez kategorii

Nie wypalaj TRAW

21 marzec, 2014 admin Brak komentarzy

v15

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw
i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne,
co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek.

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko.
W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE.

Tylko do dnia dzisiejszego 21.03.2014r.  JRG PSP Zabrze interweniowano do pożarów traw 142  razy.  Głównie przyczyną pożarów traw są podpalenia i częściowo zaprószenie ognia.

Zakaz wypalania traw, pozostałości roślinnych i słomy wynika z par.43 rozporządzenia MSW i A z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony ppoż. budynków innych obiektów budowlanych i terenów.  (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z 2010r.)

Dodatkowo temat reguluje ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.
(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk
i szuwarów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.

Na podstawie kodeksu wykroczeń sprawcom pożarów zagraża kara grzywny nawet do 5000zł, a gdy pożar zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Kategorie:Bez kategorii

Karta ratownicza

11 luty, 2014 admin Brak komentarzy

karta_ratownicza Karta ratownicza, zwykła kartka papieru wożona w samochodzie pozwala często skrócić czas akcji ratowniczej o 30 procent, o  6 – 9, często decydujących o życiu, minut.
Pozornie zwykła kartka papieru może uratować życie. Karty ratownicze, są przygotowywane przez producenta pojazdu. Jeśli zdarzy się nieszczęście, a Twój samochód będzie oznaczony nalepką informującą o posiadaniu w pojeździe karty ratowniczej to Zespół Ratowniczy  będzie wiedział jak najszybciej wydostać pasażerów z pojazdu.

Więcej informacji na stronach Akcji http://kartyratownicze.pl/

Kategorie:Bez kategorii

XVI edycja konkursu plastycznego

20 grudzień, 2013 admin Brak komentarzy

KONKURS PLASTYCZNY

“Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie”

ruszyła XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży

ogłoszenie KG PSP

regulamin konkursu

Kategorie:Bez kategorii

CZAD ZABIJA KAŻDEGO ROKU!

12 listopad, 2013 Kamil Kwosek Brak komentarzy

CZAD BANER

Kategorie:Bez kategorii

Działania ratownictwa chemicznego przy ul. Pyskowickiej

6 sierpień, 2013 admin Brak komentarzy

 

P8050001P8050009P8050004P8050007

W związku z informacją pisemną otrzymaną od Naczelnika ZKiOL dotyczącą składowania odpadów przy ulicy Pyskowickiej 4 w Zabrzu zawierających „substancję żrące, silnie utleniające, łatwo zapalne, kwasy, zasady metale ciężkie oraz mogące powodować inne zagrożenia zarówno dla człowieka jak i środowiska”, zadysponowano na miejsce zdarzenia 4 zastępy ratowniczo-gaśnicze z JRG Zabrze (16 ratowników) oraz zastęp rozpoznania chemicznego z JRG Piotrowice (3 ratowników). Po przyjeździe na miejsce stwierdzono, iż na placu składowym znajduje się składowisko beczek metalowych oraz plastikowych w ilości ok. 620 szt. niewiadomego pochodzenia z nieustaloną zawartością. Na terenie składowiska znajdowała się również wiata, przed którą składowane są szklane pojemniki – prawdopodobnie z odczynnikami chemicznymi. Działania PSP polegały w pierwszej fazie na wyznaczeniu stref zagrożenia i rozpoznaniu wstępnym. Ratownicy zabezpieczeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych, ubrania lekkie ochrony przeciwchemicznej oraz wyposażeni w urządzenia kontrolno–pomiarowe dokonali pomiaru atmosfery nad składowiskiem – urządzenia nie wykazały w atmosferze obecności gazów wybuchowych i niebezpiecznych.

P8050012P8050020P8050020

Przybyły na miejsce zdarzenia zastęp ratownictwa chemicznego z JRG Piotrowice dokonał ponownej analizy atmosfery na obecność substancji niebezpiecznych. Urządzenia nie wykazały również ich obecności. Następnie zostały pobrane próbki do badań z kałuży oraz z uszkodzonych beczek. Analizę próbek przeprowadzono przy pomocy spektrometru podczerwieni. Podczas wykonania analizy stwierdzono znaczne rozcieńczenie próbki z rozlewiska. Dalsze działania PSP polegały na zabezpieczeniu składowiska odczynników chemicznych plandeką dostarczoną przez przedstawiciela UM Zabrze. Działania zakończono o godz. 18:02

P8050021P8050022P8050023

 

Kategorie:Bez kategorii

Strażacy dla Dzieci w Dniu Dziecka

4 czerwiec, 2013 Kamil Kwosek Brak komentarzy
Dzień Dziecka 2013 - pokazy

Dzień Dziecka 2013 - pokazy

1 czerwca 2013r. w ramach imprezy z okazji Dnia Dziecka 2013 zabrzańscy strażacy zaprezentowali swoje umiejętności i sprzęt podczas pokazów ratownictwa technicznego (drogowego) i akcji gaszenia pożaru samochodu.

Najpierw rozcinali drzwi pojazdu i ewakuowali osobę ranną, później odcinali dach, by na końcu podpalić samochód i pokazać akcję gaśniczą.

Odbyły się także pokazy ratownictwa medycznego, a uczestnicy imprezy mogli nauczyć się i sprawdzić swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.

Zdjęcia z pokazów można zobaczyć w naszej galerii.

Kategorie:Bez kategorii

Wypadek drogowy – jeden samochód na latarni, drugi dachował

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło rano 21 maja 2013r. na drodze krajowej 88 na granicy Zabrza i Gliwic. Audi dachowało, a Honda zatrzymała się na latarni.

Całe szczęście nikt nie zginął.

Kategorie:Bez kategorii

Dzień Strażaka 9 maja 2013r.

DSC_39479 maja 2013r. o 13:00 na placu apelowym KM PSP w Zabrzu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka.

W trakcie obchodów strażacy otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia i medale pamiątkowe. Nasi goście zostali uhonorowani medalami okolicznościowymi 20-lecia PSP. Ponadto nastąpiło wręczenie dokumentów potwierdzających ustanowienie ekspertami PSP kilku osobom, których wiedza i doświadczenie może być pomocna dla strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

W trakcie uroczystości nastąpiło symboliczne przekazanie samochodów pożarniczych: dla zabrzańskiej JRG – nowego samochodu gaśniczego ciężkiego zakupionego wspólnie przez Urząd Miasta Zabrze i Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach oraz dotychczasowego samochodu ciężkiego zawodowych strażaków dla OSP Kończyce.

Zdjęcia z uroczystości można zobaczyć w galerii.

Autorem zdjęć, podobnie jak rok temu jest st. sekc. Dariusz Bogdanik.

Kategorie:Bez kategorii

Strażacy ćwiczyli 3 dni w Powenie

31 styczeń, 2013 Kamil Kwosek Brak komentarzy

powen07Zabrzańscy strażacy przez 3 dni ćwiczyli w Powenie.

Od poniedziałku 28 stycznia do środy 30 stycznia wszystkie zmiany służbowe zabrzańskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej zapoznawały się z obiektami Powenu i ćwiczyły na sucho rozwinięcia bojowe na terenie Zakładu.

Zdjęcia z ćwiczeń zamieściliśmy w galerii.

Autorem zdjęć jest: st. ogn. Andrzej Nierobisz.

Kategorie:Bez kategorii