List Sekretarza Stanu w MSWiA

22 marzec, 2017 WStrugacz Komentarze wyłączone

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.
W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Treść listu:

“spoKREWnieni służbą”

21 marzec, 2017 WStrugacz Komentarze wyłączone

20170321_123419Od godz. 9:00 na terenie Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu, w ramach akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „spoKREWnieni służbą”, odbyła się  honorowa zbiórka krwi.

Na terenie całej Polski akcja jednoczy nie tylko służby mundurowe, ale również osoby nie związane ze służbą. Patronat nad ogólnopolską akcją honorowego oddawania krwi „spoKREWnieni służbą” objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak. Celem akcji jest oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w dniu święta państwowego, przypadającego na dzień 1 marca, ustanowionego jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W akcji oddawania krwi wzięli udział funkcjonariusze PSP z Zabrza oraz miast ościennych, pracownicy cywilni jednostek organizacyjnych PSP, druhowie OSP, jak również osoby postronne.  Łącznie do akcji przystąpiło 34 osoby – krew oddało 25 osób, zebrano ponad 11 litrów krwi.

Wszystkim, którzy wzięli udział w zorganizowanej kampanii, serdecznie dziękujemy.

“STOP pożarom traw!”

20 marzec, 2017 WStrugacz Komentarze wyłączone

Your logo here copy

W 2016 roku, w całej Polsce odnotowano 126 228 pożarów, wśród nich było 36 442 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. W wyniku pożarów traw zginęło 6 osób, a 81 zostało rannych.

W województwie śląskim w 2016 r. doszło do 4.387 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, których ranne zostały 4 osoby, w tym 2 dzieci.

Od początku 2017 roku (do 15 marca), w województwie śląskim Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 1.300 pożarów traw i nieużytków rolnych.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” została również uruchomiona strona internetowa  http://www.stoppozaromtraw.pl/ – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały.

PLAKAT nr 1 – Pod tytułem “POLSKA”

PLAKAT nr 2 – Pod tytułem “Środowisko”

PLAKAT nr 3 – Pod tytułem “Życie”

PLAKAT nr 4 – Pod tytułem “Pożar”

ULOTKA nr 1 – Pod tytułem “Polska”

ULOTKA nr 2 – Pod tytułem “Środowisko”

ULOTKA nr 3 – Pod tytułem “Życie”

ULOTKA nr 4 – Pod tytułem “Pożar”

Broszura kampanii “STOP pożarom traw!”

“spoKREWnieni służbą” – Akcja Krwiodawstwa

10 marzec, 2017 WStrugacz Komentarze wyłączone

spokrewnieni_1W dniu 21 marca 2017 roku na terenie Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu, w ramach akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „spoKREWnieni służbą”, odbędzie się zbiórka krwi.

Akcja oddawania krwi skierowana jest zarówno dla funkcjonariuszy PSP, pracowników cywilnych jednostek organizacyjnych PSP, druhów OSP, jak również otwarta jest dla mieszkańców Zabrza oraz miast ościennych.

Celem akcji jest oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w dniu święta państwowego, przypadającego na dzień 1 marca, ustanowionego jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Szczegółowe informacje dot. oddawania krwi znajdują się na stronie: http://www.rckik-katowice.pl/informacje_dla_dawcow.php, oraz na ulotce informacyjne (PDF)

Powołanie Komendanta Miejskiego PSP miasta Zabrze

21 luty, 2017 admin Komentarze wyłączone

IMG_471121 lutego 2017 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Zabrzu odbył się uroczysty apel z okazji powołania na stanowiska Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu bryg. mgr inż. Kamila Kwoska.

W uroczystej zbiórce udział wzięli: Śląski Komendant Wojewódzki  PSP mł. bryg. Jacek Kleszczewski, Pani Prezydent Miasta Zabrze  Małgorzata Mańka-Szulik, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marian Czochara, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego,  szefowie zaprzyjaźnionych służb mundurowych:  Komendant Miejskiego Policji  insp. Dariusz Wesołowski i Komendant Straży Miejskiej Pan Zbigniew Juskowiak, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni komendy miejskiej.

Podczas uroczystości odczytano decyzję w sprawie powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu bryg. Kamila Kwoska.

Po złożeniu meldunku głos zabrał nowy komendant bryg. Kamil Kwosek, który podziękował Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu mł. bryg. Jackowi Kleszczewskiemu za obdarzenie go zaufaniem i powierzenie obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu  Ponadto przyszły komendant złożył deklarację kontynuowania dotychczasowych działań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta Zabrze.

Bryg. Kamil Kwosek powołany został na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu z dniem 22 lutego 2017 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Bryg.  Kamil Kwosek jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, na której w 1998r. zdobył tytuł inżyniera pożarnictwa, a następnie w roku 2001 magistra inżyniera pożarnictwa. W roku 2012 ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Służbę stałą rozpoczął w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Katowicach na stanowisku dowódcy sekcji. Następnie w latach 1999-2004 realizował zadania na stanowisku młodszego oficera, a później specjalisty i starszego specjalisty w służbie kontrolno-rozpoznawczej w Komendach w Katowicach, Siemianowicach Śląskich i Gliwicach.

Od 2004 do 2010r. był kierownikiem sekcji kontrolno-rozpoznawczej w Komendzie Miejskiej PSP w Zabrzu.

W latach 1999-2010 pełnił również funkcję rzecznika prasowego.

Z dniem 15 stycznia 2010r. powierzono mu obowiązki zastępcy komendanta miejskiego PSP w Zabrzu – ostatecznie został powołany na to stanowisko 1 lipca 2010r.

Od 22 grudnia 2016r. pełnił obowiązki Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu.

Odznaczony został: brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Brązowym Medalem Za Zasługi dla Policji.

List Ministra SWIA Mariusza Błaszczaka

17 luty, 2017 admin Komentarze wyłączone

Poniżej zamieszczamy list Pana Ministra SWIA Mariusza Błaszczaka

Kliknij by otworzyć cały kist w formacie .pdf

listministra

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

13 luty, 2017 admin Komentarze wyłączone

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Rozporządzenie to wprowadza, od 1 stycznia 2017r., jednolity wzrost stawki dodatku za posiadany stopień o 200 zł miesięcznie dla każdego strażaka Państwowej Straży Pożarnej. Podwyżka uposażeń strażaków wynika z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020″ (Dz. U. poz. 2140), której jednym z założeń jest wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji.

Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego

10 luty, 2017 admin Komentarze wyłączone

Poniżej zamieszczamy wystapienie wiceministra Jarosława Zielińskiego , sekretarza stanu MSWiA skierowane do strażaków i pracowników cywilnych PSP.

listministra

Pożar hali produkcyjnej

26 styczeń, 2017 admin Komentarze wyłączone

W dniu 23 stycznia 2016r. o godz. 7:57 Miejskie Stanowisko Kierowania w Zabrzu otrzymało informację za pośrednictwem monitoringu pożarowego o pożarze hali produkcyjnej przy ulicy Pyskowickiej 15 w Zabrzu.  Na miejsce zadysponowano 6 zastępów PSP (w sumie 16 ratowników).

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia dowodzący akcji stwierdził, że w hali produkcyjnej występuje zadymienie spowodowane przez tlącą się piankę poliuretanowej. Dziania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyniesieniu na zewnątrz tlącej się pianki poliuretanowej oraz przewietrzeniu hali. Ze względu na zadymienie strażacy w aparatach powietrznych przeszukali cała halę produkcyjną w celu sprawdzenia czy nikt nie został wewnątrz obiektu. Przed przybyciem zastępów PSP z budynku ewakuowano 25 osób. W wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany.

W związku z uruchomioną instalacją tryskaczową zalaniu uległo ok. 400m2 hali produkcyjnej.

Pożar ul. Bończyka

11 styczeń, 2017 admin Komentarze wyłączone

20170106_100538W dniu 6 stycznia 2016r. o godz. 9:31 Miejskie Stanowisko Kierowania w Zabrzu otrzymało informację o pożarze mieszkania przy ulicy Bończyka 3 w Zabrzu.  Na miejsce zadysponowano 3 zastępy PSP (w sumie 13 ratowników).

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia dowodzący akcji stwierdził, że pali się mieszkanie na I piętrze budynku wielorodzinnego. Przed przybyciem zastępów PSP z budynku ewakuowało się 6 osób.

Działania polegały na podaniu dwóch prądów wody do palącego się mieszkania. W trakcie działań ratowniczo-gaśniczych w mieszkaniu objętym pożarem odnaleziono ciało mężczyzny. Będący na miejscu lekarz stwierdził zgon.

W wyniku pożaru spaleniu uległo wyposażenie dwóch pokoi, kuchni oraz przedpokoju.

Ustaleniem przyczyn i okoliczności powstania pożaru zajmuje się Policja.