XVI Mistrzostwa Strażaków PSP województwa śląskiego w pływaniu

21 września 2018 roku, na obiekcie Kąpieliska Krytego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu odbyły się XVI Mistrzostwa Strażaków PSP województwa śląskiego w pływaniu. Organizatorami zawodów byli: Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach, Komenda Miejska PSP w Bytomiu , Urząd Miejski w Bytomiu oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu. Honorowy patronat nad zawodami objął Prezydent Bytomia.
Wśród zaproszonych na zawody gości byli między innymi: p.o. Zastępca Śląskiego Komendanta PSP st. bryg. Adam Wilk, Prezydent Miasta Bytomia Damian Bartyla, komendanci miejscy i powiatowi PSP, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Ky, Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego WOPR Adam Moskwa.

Sędziami zawodów byli uczniowie II LO w Bytomiu, a sędzią głównym był Pan Paweł Markiefka.

W zawodach wystartowało 38 zawodników z 11 komend miejskich i powiatowych PSP z województwa śląskiego. W trzech konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie 4×50 m.

 Klasyfikacja zawodów:

Styl dowolny (dystans 50m):
I miejsce : Mateusz Chowaniec – KM PSP Zabrze (0:25,41) – REKORD ZAWODÓW
II miejsce: Paweł Holopa – KM PSP Bytom (0:26,58)
III miejsce: Damian Miller –  – KM PSP Tychy (0:28,76)

Styl klasyczny (dystans 50m):
I miejsce : Mateusz Chowaniec – KM PSP Zabrze (0:32,07) – REKORD ZAWODÓW
II miejsce: Adrian Zygmański – KP PSP Cieszyn (0:33,49)
III miejsce: Damian Miller –  – KM PSP Tychy (0:36,49)

Styl grzbietowy (dystans 50m):
I miejsce: Paweł Holopa – KM PSP Bytom (0:32,47)
II miejsce: Mateusz Chowaniec – KM PSP Zabrze (0:32,56)
III miejsce: Marek Pipans – KP PSP Pszczyna (0:37,46)

W klasyfikacji generalnej najlepszymi zawodnikami zostali:
I miejsce : Mateusz Chowaniec – KM PSP Zabrze
II miejsce: Paweł Holopa – KM PSP Bytom
III miejsce: Dariusz Jarosz – KM PSP Tychy

Zwycięzcy zawodów zostali uhonorowani nagrodami, dyplomami oraz pucharami ufundowanymi przez organizatorów. Puchary oraz dyplomy wręczyli p.o. Zastępca Śląskiego Komendanta PSP st. bryg. Adam Wilk, Zastępca Prezydenta Bytomia Pan Robert Dederko oraz  Pan Mariusz Janas Przewodniczący Rady Miejskiej.

Podczas zawodów odbył się także pokaz sprzętu z zakresu ratownictwa wodnego oraz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego z KM PSP w Bytomiu.

 

Mistrzostwa w piłce siatkowej

W dniu 20 września 2018r., odbyły się IX Mistrzostwa Województwa Śląskiego Strażaków PSP w Piłce Siatkowej.

Reprezentacja zabrzańskich strażaków zajęła 3 miejsce. GRATULACJE!!!!!

Potrzebna pomoc dla strażaka PSP

Mam na imię Sławek, w lipcu skończę 26 lat. Jestem mieszkańcem Kunowa, skąd pochodzi cała moja rodzina. Wszystko zaczęło się od zwykłego przeziębienia. Lekarz rodzinny zlecił mi badania krwi w którym okazało się, że mam obniżony poziom płytek we krwi. 27 kwietnia 2018 roku trafiłem do szpitala, a już 2 dni później zapadł wyrok…ostra białaczka szpikowa. Obecnie przebywam w klinice w Szczecinie, gdzie przyjmuję chemioterapię. Czytaj dalej Potrzebna pomoc dla strażaka PSP

XII Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków i ich rodzin na Jasną Górę

Tradycją jest już, że każdego roku, w sierpniu, strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych wraz ze swoimi rodzinami podążają pielgrzymim szlakiem na Jasną Górę by zaczerpnąć siły, mądrości, nadziei ale przede wszystkim miłości do Boga, Ojczyzny
i człowieka.

Pielgrzymka rozpoczyna się 5 sierpnia błogosławieństwem biskupa w Bazylice Katedralnej Świętego Floriana w Warszawie, następnie autokarem przejeżdżamy do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w parafii Narodzenia Pańskiego.

Po uroczystej Eucharystii sprawowanej o godzinie 7:00 wyruszamy na pielgrzymi szlak.

Czytaj dalej XII Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków i ich rodzin na Jasną Górę

Pożar na wysypisku śmieci

6 czerwca 2018r. o godzinie 15:20 Stanowisko Kierowania otrzymało informację o palącym się urządzeniu do rozdrabniania odpadów na wysypisku śmieci przy ulicy Cmentarnej. Na miejsce zadysponowano 2 zastępy PSP.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pożarem objęto było urządzenie oraz ok. 150m2   składowanych śmieci. W związku z rozprzestrzenianiem się pożaru na miejsce zdarzenia zadysponowano kolejne zastępy straży pożarnej.

Czytaj dalej Pożar na wysypisku śmieci

Dzień Strażaka 2018

W dniu 29 maja 2018r. o godz. 1300 na placu Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu odbyły się uroczyste obchody z okazji Dnia Strażaka.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach, Komendant Miejski PSP w Zabrzu, Prezydent Miasta Zabrze, przedstawiciele władz samorządowych, Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP sąsiednich Komend, Komendanci pozostałych służb, prezesi, dyrektorzy i kierownicy zaprzyjaźnionych instytucji i zakładów oraz funkcjonariusze KM PSP w Zabrzu.

Czytaj dalej Dzień Strażaka 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu (41-800 Zabrze, ul. Stalmacha 22, tel. 32 271 20 20, fax. 32 278 17 77, e-mail: straz@psp.zabrze.pl).
  2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – st. kpt. Daniel Hermyt: (tel. 601 501 988,  e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl)
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli obiektów związanych z działaniami jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są: jednostki organizacyjne PSP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja, Sądy, Prokuratura.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO